HOPE suggest using Google browser or Firefox browser

Chinese Films at the 69th Berlinale ​
Release Date 2019-02-06
Resource The Chinese Film Market
Author


Competition

DI JIU TIAN CHANG (SO LONG, MY SON)

地久天长剧照.jpg

by Wang Xiaoshuai (In Love We Trust, Beijing Bicycle, Chinese Portrait)
with Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan, Du Jiang, Ai Liya, Xu Cheng, Li Jingjing, Zhao Yanguozhang 
World premiere

ÖNDÖG 

恐龙蛋剧照.jpg 

by Wang Quan'an (White Deer Plain, Apart Together, Tuya‘ s Marriage)
with Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
World premiere

YI MIAO ZHONG (ONE SECOND)

一秒钟海报.jpg

by Zhang Yimou (Red Sorghum, The Road Home, A Woman, a Gun and a Noodle Shop)
with Zhang Yi, Fan Wei
World premiere

 

Generation

SHAO NIAN DE NI (BETTER DAYS)

少年的你海报.jpg

by Derek Kwok-Cheung Tsang
World premiere

GUO CHUN TIAN (THE CROSSING)

过春天海报2M.jpg

by Bai Xue
European premiere – Debut film

DI YI CI DE LI BIE (A FIRST FAREWELL)

第一次的离别.jpg

by Wang Lina
European premiere – Debut film 

Forum

MAN YOU (VANISHING DAYS)

漫游剧照.jpg

by Zhu Xin

CHUN NUAN HUA KAI (FROM TOMORROW ON, I WILL)

by Ivan Marković, Wu Linfeng

Germany / People’s Republic of China / Serbia

World premiere

BREATHLESS ANIMALS 

动物方言海报.jpg

by Lei Lei

World premiere

FUKUOKA 

Fukuoka剧照.jpg

by Zhang Lu, Republic of Korea

World premiere